CLANSTVA U AKADEMSKIM ZAJEDNICAMA

2008Osnivanje, organizacija i koordinacija prijave Njemačkog istraživačkog društva DFG u sklopu programa „Mreže virtualnog istraživanja / Razvojni projekti“ / „Virtual Research Networks / Development Projects“: baza podataka medijske umjetnosti M.A.D. u suradnji sa: Dr. Phil. Verenom Kuni, prof. vizualne kulture (na zamjeni) pri Institutu za metodiku umjetnosti na Sveučilištu Johanna Wolfganga Goethea, Frankfurt na Majni; Dr. rer. nat. Ralfom Klammom, nositeljem kolegija Informatika 5 na Tehničkom fakultetu pokrajine Rhein-Westfalen / RWTH u Aachenu; Prof. Dr. sc. hum. Jensom Geelhaarom, nositeljem kolegija Dizajn sučelja na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru i pročelnikom Odsjeka za medije; Ing. Gerhardom Dirmoserom, analitičarem sustava, Energie AG OÖ, Linz, Austrija; Dr. Miroslawom Rogalom, profesorom i direktorom Centra za digitalne umjetnosti KSI (Institut za sustave znanja) / Digital Arts Center KSI (Knowledge Systems Institute), Fakultet za postdiplomski studij u Chicagu (IL), SAD; Seamusom Rossom, profesorom i direktorom Instituta za društvene znanosti, naprednu tehnologiju i informacijske znanosti HATII (Humanities Advanced Technology and Information Institute), vanjskim direktorom Centra za digitalno kustostvo DCC (Digital Curation Centre) i voditelj istraživačke skupine Europska digitalna prezervacija DPE (Digital Preservation Europe), Sveučilište u Glasgowu
2007Član odbora Edukacijskog foruma Leonardo (LEF / Leonardo Education Forum) na stručnom skupu o edukaciji medijske umjetnosti (Povijesti medijske umjetnosti /Media Art Histories, Berlin / ISEA, Singapore / Ars Electronica, Linz)
Sudjelovanje na prvoj fazi prijave za program KUR Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja projektom „Arhiva umjetnosti 20. i 21. stoljeća 'documenta'“ / “documenta Archive for the Art of the 20. & 21. Century“, Kassel (pod ravnanjem Karin Stengel).
od 2006 do danasSavjetodavni odbor, „Baza podataka medijske umjetnosti“
2007-08Članstvo u komisiji za dodjelu sredstava Sveučilišta u Osnabrücku
2005-07Sudionik u razvoju i akreditaciji statusa dvostrukog prvostupnika (prvostupnik umjetničkog područja / prvostupnik znanstvenog područja) i pripremi magistarskog programa „Povijest umjetnosti – Arhitektura i umjetnost u kulturnom i povijesnom kontekstu“, Sveučilište u Osnabrücku
2005-08Izvršni glasnogovornik odjela za prijelazni katalog i prijelaznu bazu podataka znanstvenih ustanova u Osnabrücku i regiji
2004-08Sudionik-zastupnik u izvršnom odboru odsjeka na Sveučilištu u Osnabrücku
2004-07Članstvo u komisiji odsjeka i istraživačkoj komisiji Sveučilišta u Osnabrücku
Ispitivač na doktorskim ispitima Sveučilišta u Osnabrücku