PREDAVANJA SEMINARI

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA STRUČNOJ I OPĆOJ JAVNOSTI
20112. srpnja: „Estetika i kontrola“ / "Aesthetics and Control". Umjetnički paviljon u Münchenu / Kunstraum München[JPEG]
9.-10. svibnja: „Predodžba, ogledalo, praćenje, rast. Medijska umjetnost u doba 'različitosti i ponavljanja'“ / “Image, Mirror, Feedback, Growth. Media Art and 'Liveness' in the Age of 'Difference and Repetition'", kao dio modularnog programa: Povijest medijske umjetnosti / Medijska povijest i medijska arheologija (Media Art Histories / Media History & Media Archaeology), Prof. Dr. Oliver Grau, Sveučilište u Kremsu, Austrija

20108. listopada: „Projekt LIFE FLAG. Umjetnost i molekularna biologija u sklopu operativne matrice biotehnološke ere“ / "The LIFE FLAG-Project. Art and molecular biology within the operational matrix of the biotechnological age". Pozdravni govor na uvodnoj svečanosti povodom projekta LIFE FLAG (Sabine Kačunko) održanoj 8. listopada 2010., Forum Roberta Kocha / Robert-Koch-Forum, Dorotheenstr. 96, BerlinPDF
1. listopada: predavanje „Od 'zatvorenog kruga' preko 'digitalne dogme' i dalje: je li video-zapis temelj znanosti o medijskoj kulturi?“ / "Vom ‚Closed Circuit‘ zum ‚Digital Dogma‘ und darüber hinaus: Videofeedback – ein medienkulturwissenschaftlicher Grundbegriff?" LOOPINGS. Obljetnica Društva medijskih znanosti /  Gesellschaft für Medienwissenschaft 2010. Sveučilište Bauhaus, Weimar
6. svibnja: predavanje „Uhvaćeno u nestajanju. Metodika i istraživanje 'video-umjetnosti' i 'medijske umjetnosti'. Osobna međubilanca.“ / "Im Entwischen Erwischte. 'Videokunst' und 'Medienkunst' in Lehre und Forschung. Eine persönliche Zwischenbilanz." Snimaj i dalje! 40 godina video-umjetnosti u Njemačkoj, 2. dio / Record. Again! 40 Jahre Videokunst.de Teil 2. Kuća medijske umjetnosti Edith Ruß / Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg
200926.- 29. studenoga: predavanje „Neposrednost predodžbe – predodžba neposrednog. Japanska medijska umjetnost uživo između tradicije i hipermodernizma. Povijesno i suvremeno gledište“ / “Immediacy of Image – Image of Immediacy. The Live Media Art in Japan between Tradition and Hypermodernity. An historical and contemporary Side View” (poslano). Re:live – treća međunarodna konferencija o povijesti medijske umjetnosti, znanosti i tehnologije / Third International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Melbourne
27. siječnja: naslovno predavanje „Baze podataka medijske umjetnosti danas. Pogled iznutra i izvana“ / “Media Art Databases today. Inside- and Outside Stories”. Berlinska konferencija X-OP „Istinska umjetnost / istinska roba“ / „True Art / Truely Merchandise”. Udružena umjetnost / Concent Art, Berlin


200829. studenoga: „Oko svijeta medijske umjetnosti u 24 sata“ / “Around the Media Art World in 24 Hours", kao dio modularnog programa: Povijest medijeske umjetnosti / povijest i arheologija medija (Media Art Histories / Media History & Media Archeology), Prof. Dr. Oliver Grau, Sveučilište u Kremsu, Austrija
11.-12. studenoga: „Usvajanje igara i pravila. Putevi prema znanosti o medijskoj umjetnosti“ / "Games - Rules Learning. Paths to the Media Art Sciences" na Likovnoj akademiji Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu, Njemačka

15.-17. listopada: naslovno predavanje „Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D: što činimo u nastojanju da sačuvamo medijsku umjetnost“ / "M.A.D. Media Art Databases: What We Do As We Make Attempts to Preserve Media Art" na Međunarodnom simpoziju (nove) medijske umjetnosti u muzejima. Proizvodnja – održavanje –  predstavljanje / International Symposion (New) Media Art in Museums. Production - Keeping - Presentation; Rijeka, Hrvatska
8.-10. listopada: „Krhki kontinuitet. Aspekti povijesti ogledala i okvira u kontekstu medijske umjetnosti“ / „A fragile Continuity. Aspects of the Mirror- and Frame-History within the Context of the Media Art“ / "Eine brüchige Kontinuität. Spiegelgeschichtliche Aspekte der Rahmenproblematik im Kontext der Medienkunst" na Sveučilištu u Düsseldorf / Sveučilištu u Erlangen-Nürnbergu: međunarodna konferencija; dvorac Mickeln, Düsseldorf-Himmelgeist, Njemačka
29. srpnja: „Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D. i izazovi kustostva“ / "M.A.D. Media Art Database and the Challenges of Curatorship", Međunarodni simpozij o elektroničkim umjetnostima ISEA / International Symposion on the Electronic Arts 2008, Singapur
27. srpnja: Poziv i sudjelovanje na forumu LEF@ISEA 2008 „Na raskrižju medijske umjetnosti, znanosti i tehnologije“ / „At the Crossroads of Media Arts & Science and Technology“ na Tehnološkom sveučilištu umjetnosti, dizajna i medija u Nanyangu / Nayang Technological University School of Art, Design and Media; ISEA 2008, Singapur
8.-11. srpnja: „Medijske baze podataka M.A.D. i izazovi međunarodne suradnje“ / "M.A.D. Media Art Database(s) and the Challenge of International Collaboration" na Drugom simpoziju rane digitalne umjetnosti u Bremenu: strojna umjetnost, povijest umjetnosti i baze podataka, Kunsthalle Bremen & compArt KompetenzZentrum Digitale Kunst / Second Bremen Symposium on Early Digitial Art: Machinic Art, Art History, and Data Base, Kunsthalle Bremen & compArt KompetenzZentrum Digitale Kunst, u Umjetničkom paviljonu u Bremenu, Njemačka
20. svibnja: naslovno predavanje povodom otvaranja izložbe Udruge Concent Art u Berlin-Kreuzbergu na temu „Sigurnosti“ / "Security". Udruga Concent Art, Berlin
200715. studenoga: „Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D. i izazovi ukusa, ocjenjivanja i procjene“ / “M.A.D. Media Art Database and the Challenges of Taste, Evaluation, and Appraisal" na Međunarodnoj konferenciji na Accademia Nazionale Dei Lincei i konferenciji DELOS NoE o procjeni u digitalnom svijetu / DELOS NoE Conference Appraisal in the Digital World, Rim, Italija
14. studenoga: jednodnevni seminar „Povijest video i medijske umjetnosti. Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D.“ / “Video- & Media Art History. M.A.D. Media Art Database(s)“, kao dio programa Povijesti medijske umjetnosti / Media Art Histories (Prof. Dr. Oliver Grau, Sveučilište u Kremsu) u Kući svjetskih kultura / House of the World Cultures, Berlin, Njemačka
14. studenoga: Predkonferencijski sastanak stručnjaka za edukaciju medijske umjetnosti / Pre-Conference Expert Meeting on Media Art Education (re:place 2007 Berlin) u Kući svjetskih kultura / House of the World Cultures, Berlin, Njemačka
25. svibnja: Sudjelovanje u radionici „Podatkovni prostori: Mobilne tehnologije“ / „Data-spaces: Mobile Technologies“ kao dio foruma „Paradoksi javnog prostora“ / "Paradoxes of the Public space". Akcijska platforma Ruhra, europskog grada kulture 2010. / Akzente-Plattform Kulturhauptstadt Europas Ruhr 2010 (Organizacija: Söke Dinkla). Duisburg, Njemačka
200515. svibnja: inauguralno predavanje na Prvoj međunarodnoj konferenciji medijske umjetnosti „DOWNDATE. Pozicija izvedbene i medijske umjetnosti u sklopu trenutne rasprave o slici i predodžbi (osmišljavanje, organizacija, realizacija)“ / ‘DOWNDATE. Performance and Media Art within the current picture/image-discussion’ / Kunst- und Bildwissenschaft im Spannungsfeld zwischen Performance- und Medienkunst
„'Žalost i sućut': rekvijem za povjesničara medijske umjetnosti“ / “’The Sorrow and the Pity’: Requiem for an Media Art Historian” na Festivalu medijske umjetnosti REACT / REACT-Media Art Festival, Heidelberg, Njemačka
2004Predavanje o povijestima i teorijama medijske umjetnosti; Zagrebački multimedijalni centar / Multimedia Center, Zagreb, Hrvatska
„Zatvoreni krugovi/otvoreni sustavi: unos, neposrednost, kontakt, interakcija“ / „Closed Circuits/Open Systems: Input, Immediacy, Interface, Interaction“, predavanje o 'interakciji' i 'interaktivnosti' kao potencijalnim ciljanim pojmovima umjetnosti, na međunarodnoj konferenciji „Stvaralaštvo u vremenu. Suvremena umjetnost između djela i djelovanja“ / “Werke im Wandel. Zeitgenössische Kunst zwischen Werk und Wirkung” na Tehnološkom sveučilištu u Berlinu
“O zapažanju zapažanja. Medijska umjetnost između privatnog i javnog prostora. O kontinuitetu između 'digitalne' i 'analogne' umjetnosti današnjice.“ / „On the Observation of Observation. Media Art between the private and public Spheres / „Beobachtung der Beobachtung“. Über die Kontinuität zwischen der „analogen“ und „digitalen“ Kunst der Gegenwart“, na Europskom festivalu medijske umjetnosti EMAF / EMAF - European Media Kunst Festival, Osnabrück
2003Predavanje o interaktivnoj medijskoj umjetnosti u Centru za umjetnost i medije ZKM / ZKM – Center for Art and Media, Karlsruhe
8. srpnja: Predavanje o „Zatvorenim krugovima“ na Akademiji medijskih umjetnosti / Academy of Media Arts u Kölnu, na poziv VALIE EXPORT
2002Centar za umjetnost i medije ZKM / ZKM – Center for Art and Media u suradnji sa Fakultetom za dizajn / HfG, Karlsruhe; član žirija na Međunarodnom video-festivalu za studente umjetničkih fakulteta „Schrägspur“, International Videofestival for Art College Students, na poziv Dietera Kiesslinga
„'Love Tapes' ('Ljubavni zapisi') Wendy Clarke i 'Baby I Will Make You Sweat' ('Slatke muke') Birgit Hein“: predavanja i prezentacije u udruzi ONOMATO, Düsseldorf
200113. prosinca: predavanje o povijesti interaktivnih medijskih instalacija u SAD-u i Kanadi u Umjetničkom institutu u San Franciscu / San Francisco Art Institute
2000Predavanje i panel-diskusija na Video-festivalu u Bochumu
Predavanje i video-prezentacija o Marcelu Odenbachu i njemačkoj video-umjetnosti u Multimedijalnom centru i Goethe institutu, Zagreb, Hrvatska
1998Marcel Odenbach. Dva seminara na Likovnoj akademiji u Düsseldorfu, na poziv Wernera Spiesa
1997Srpanj: Video u Njemačkoj sedamdesetih i osamdesetih, video u Njemačkoj devedesetih; praćenje (kon)sekvenci / Video in Germany – The Seventies and Eighties; Video in Germany – Nineties, Following the (Con)Sequences: predavanja o video-umjetnosti u Njemačkoj na Prvoj godišnjoj izložbi Soroševog centra za suvremenu umjetnost „Susreti“ / „Meeting Point – First Annual Exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1996Predavanje „Video-umjetnost u Hrvatskoj 1970-1995“ / „Croatian Video Art 1970-1995“, „Videonale 7“, Umjetničko društvo / Kunstverein Bonn, Njemačka
SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ISTRAŽIVANJIMA
200827. srpnja: sudjelovanje na forumu Edukacijskog projekta Leonardo / Leonardo Educational Forum LEF@ISEA 2008 – na raskrižju medijskih umjetnosti, znanosti i tehnologije / At the Crossroads of Media Arts & Science and Technology na Tehnološkom sveučilištu za umjetnost, dizajn i medije u Nanyangu / Nanyang Technological University School of Art, Design and Media; ISEA 2008, Singapur
200714. studenoga: predkonferencijski stručni skup o metodici medijske umjetnosti (re:place 2007 Berlin) u Kući svjetskih kultura / House of the World Cultures, Berlin, Njemačka
20. rujna: Baze podataka medijske umjetnosti u kontekstu trenutnih rasprava o alatima za pretraživanje na kongresu SuMa-eV 2007 (Građanska udruga za promicanje pretraživačke tehnologije i slobodnog pristupa znanju / Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Suchmaschinen-Technologie und des freien Wissenszugangs e.V.), zastupništvo savezne pokrajine Donje Saske / Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund, Berlin
2006Prijedlog, organizacija i koordinacija prijave njemačkog istraživačkog društva DFG za program „Virtualne istraživačke mreže / razvojni projekti“: baza podataka medijske umjetnosti M.A.D. / „Virtual Research Networks / Development Projects“: M.A.D. Media Art Database (od listopada 2008. nadalje) u suradnji sa:  Dr. Phil. Verenom Kuni, prof. vizualne kulture (na zamjeni) pri Institutu za metodiku umjetnosti na Sveučilištu Johanna Wolfganga Goethea, Frankfurt na Majni; Dr. rer. nat. Ralfom Klammom, nositeljem kolegija Informatika 5 na Tehničkom fakultetu pokrajine Rhein-Westfalen / RWTH u Aachenu; Prof. Dr. sc. hum. Jensom Geelhaarom, nositeljem kolegija Dizajn sučelja na Sveučilištu Bauhaus u Weimaru i pročelnikom Odsjeka za medije; Ing. Gerhardom Dirmoserom, analitičarem sustava, Energie AG OÖ, Linz, Austrija; Dr. Miroslawom Rogalom, profesorom i direktorom Centra za digitalne umjetnosti KSI (Institut za sustave znanja) / Digital Arts Center KSI (Knowledge Systems Institute), Fakultet za postdiplomski studij u Chicagu (IL), SAD; Seamusom Rossom, profesorom i direktorom Instituta za društvene znanosti, naprednu tehnologiju i informacijske znanosti HATII (Humanities Advanced Technology and Information Institute), vanjskim direktorom Centra za digitalno kustostvo DCC (Digital Curation Centre) i voditelj istraživačke skupine Europska digitalna prezervacija DPE (Digital Preservation Europe), Sveučilište u Glasgowu
29. studenoga – 1. prosinca: „Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D. u znanstvenoj teoriji i poslovnoj praksi“ / „ M.A.D. Media Art Database(s) in the Science Theory and the Business Praxis“ na međunarodnoj stručnoj konferenciji „PRIJENOS SLIKE. Očuvanje, prenošenje i primjenjivanje medijske umjetnosti“ / „BILD TRANSFER. Medienkunst erhalten, vermitteln, erschliessen“, Institut za intermedijsku umjetnost IMAI – Inter Media Art Institute, Düsseldorf, Njemačka
ORGANIZACIJA I VOĐENJE ISTRAŽIVAČKIH SEMINARA, SIMPOZIJA I KONGRESA

2007Suradnik na prvoj fazi prijave za program KUR Federalnog ministarstva obrazovanja i istraživanja „Arhivom za umjetnost 20. i 21. Stoljeća 'documenta'“ / “documenta Archive for the Art of the 20. & 21. Century“, u Kasselu (pod ravnanjem Karin Stengel). Zadužen za razvoj opisnih standarda za vremenski uvjetovane medije
Istraživački seminar „Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D.“ / "M.A.D.-Media Art Database" na Sveučilištu u Osnabrücku www.media-art-database.com (s početkom u jesen 2007.)
18. svibnja: Hommage Dieter Krose (1937 – 2006), predavanja i medijske prezentacije na Umjetničkom sveučilištu u Berlinu / Art University Berlin (suorganizacija s Klausom Affeldom, Berlin, Kay Hines, New York i Alexanderom Hahnom, New York/Švicarska). Berlin


20066. svibnja: Hommage Nam June Paik (1932 – 2006), predavanja i medijske prezentacije; izložba u „BOOTSCHAFTU“ Düsseldorf, NjemačkaJPEG
15.-17. svibnja: osmišljavanje, organizacija i realizacija Prve međunarodne konferencije o medijskoj umjetnosti „DOWNDATE. Pozicija izvedbene i medijske umjetnosti u sklopu trenutne rasprave o slici i predodžbi“ / „DOWNDATE. Performance and Media Art within the current picture/image-discussion“ / „Kunst- und Bildwissenschaft im Spannungsfeld zwischen Performance- und Medienkunst“ na Sveučilištu u  Osnabrücku [LINK/ ARHIVA]
2000Predavanja i panel-diskusija na Video-festivalu u Bochumu 2000 (organizacija)