ESEJI CLANCI


Rukopis (radni naslov): Céad mile fàilte (Dobro nam došli!). Paul Ryan i ‘kultura mjesta’ / Céad mile fàilte. Paul Ryan and the ‘Culture of Place’
Rukopis (radni naslov): „'Bio-umjetnost' i 'bio-mediji'. Priroda i kultura u eri njihove tehničke proizvedivosti“ / „‘Biokunst‘ und ‚Biomedien‘. Die Natur / Kultur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit 
Rukopis (radni naslov): „Od Hamleta do Superflexa. Suvremena umjetnost u Danskoj i budućnost povijesti umjetnosti“ / „From Hamlet to Superflex. Die Gegenwartskunst Dänemarks und die Zukunft der Kunstgeschichte“
Rukopis (radni naslov): „Od 'zatvorenog kruga' preko 'digitalne dogme' i dalje: je li video zapis temelj znanosti o medijskoj kulturi?“ /  „Vom ‚Closed Circuit‘ zum ‚Digital Dogma‘ und darüber hinaus: Videofeedback – ein medienkulturwissenschaftlicher Grundbegriff?“
201137.Rukopis (radni naslov): „Blaženstvo ništavnosti. Vlado Kristl i otkrivanje postmoderne“ / „Die Gnade, Nichts zu sein. Vlado Kristl und die Erfindung der Postmoderne“ (Böhlau, Beč 2011)
201036.„O radu njemačko-američkog umjetnika Wernera Klotza“ / "On the Work of the German-American Artist Werner Klotz" (4 stranice / engleski)
35.„Stvarnosni svijet crno-bijele fotografije (Sabine Kačunko)“ / „Realität der Schwarz-Weiß-Fotografie (Sabine Kacunko)“ (6 stranica / njemački)

34."Strepite, otupite, pratite: Dvanaest Barbare Kruger” / "Stay scared, stay stupid, stay tuned: Barbara Kruger's Twelve" (3 stranice / njemački i engleski). U: 100 djela – 100 autora. Katalog / 100 Pieces - 100 Authors. Catalogue, izložbeni prostor Muzeja u Sindelfingenu / Museum Schauwerk Sindelfingen
33.„Postupam po svojoj volji. Od istraživanja vlastitog iskustva prema eksperimentiranju s tuđima, i obratno. Reverzibilni procesi u video-instalacijama Wolfa Kahlena.“ / „Mogę robić lub nie robić, co chcę. Od auto-doświadczeń do eksperymentów z innymi, i z powrotem. Procesy odwracalne w instalacjach wideo Wolfa Kahlena." (13 stranica). Varšava 

32.„Ogledalo, okvir i moć slika. Izvadci iz povijesti umjetnosti ogledala u razdoblju slika.“ / “Der Spiegel, der Rahmen und der Wille zur Macht der Bilder. Auszüge aus einer Kunstgeschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes“ (12 stranica). U: Okvir. Između unutrašnjosti i vanjštine: doprinosi teoriji i povijesti. / Rahmen. Zwischen Innen und Außen: Beiträge zur Theorie und Geschichte. (Urednici: Hans Körner / Karl Möseneder). Berlin
31.„Postupam po svojoj volji. Od istraživanja vlastitog iskustva do eksperimentiranja s tuđima, i obratno. Reverzibilni procesi u live video-instalacijama Wolfa Kahlena“ / “Ich kann tun und lassen was ich will. Von Selbstversuchen zu den Fremdversuchen und zurück. Reversible Prozesse in den Live-Videoinstallationen von Wolf Kahlen“ (8 stranica). U: Wolf Kahlen. Povodom 70. obljetnice Wolfa Kahlen i 20. obljetnice 'sloma umjetnosti' / Wolf Kahlen. Zum 70jährigen Jubiläum Wolf Kahlen und zum 20sten Jubiläum der ‚Ruinen der Künste’, Berlin

200930.„Neposrednost predodžbe – predodžba neposrednog: medijska umjetnost uživo i uloga Japana: povijesno i suvremeno gledište“ / “Immediacy of Image - Image of Immediacy: Live Media Art and Japan’s Role: A historical and contemporary side view”. U: Re:live. Povijest(i) medijske umjetnosti. / Re:live. Media Art Histories. Zbornik radova (6 stranica / engleski; urednici Sean Cubitt i Paul Thomas). Melbourne,  str. 83-88.
29.Baze podataka medijske umjetnosti M.A.D i izazovi ukusa, ocjenjivanja i procjene / M.A.D. Media Art Database(s) and the Challenges of Taste, Evaluation, and Appraisal (6 stranica / engleski). U: časopis Leonardo / Leonardo Journal, broj 42:3, lipanj
28.„Baza podataka medijske umjetnosti M.A.D, Web 2.0 i Web 3.0 u kontekstu povijesne topografije“ / “M.A.D. Media Art Database, Web 2.0, and Web 3.0 in the Context of historical Topography” (20 stranica / engleski). U: (ur. Gerald O’Grady) Cambridge, Mass.

27.„Na licu mjesta: umjetnost u eri vlastite muzejske i medijske poluotvorenosti. Bilješke za 'inkorporaciju' Alexandera Steiga“ / “Vor Ort: Kunst im Zeitalter ihrer musealer und medialer Halböffentlichkeit. Fußnoten zu 'Incorporation' von Alexander Steig" (3 stranice). U: Izložbeni katalog 'Od sada nadalje' / 'Von Hier Aus', Umjetnički dom u Marktoberdorfu / Künstlerhaus Marktoberdorf

200826.„(P)robna umjetnost. Kontrolirana najezda u robnoj kući“ / "Wa(h)re Kunst. Kontrollierte Rattenplage im Kaufhaus“ (20 stranica). Esej povodom izložbe „(P)robna umjetnost“ / „Wa(h)re Kunst“, udruga Concent-Art, Berlin

200725.„Rođenje znanosti slike iz biopolitičkog zeitgeista. Dijalektički prosvjetiteljski osvrt“ / „The Birth of Image Science out of the Zeitgeist of the Bio-Politics. A dialectical Enlightement-Piece“ / „Die Geburt der Bildwissenschaft aus dem Zeitgeist der Biopolitik“ (31 stranica). U: „Problemi s predodžbom? Pozicija performansa i medijske umjetnosti u trenutnoj raspravi o slici i predodžbi“/ „Image-Problem? Performance and Media Art within the current picture/image-discussion” / “Image-Problem? Medienkunst und Performance im Kontext der Bilddiskussion“ (236 stranica; engleski i njemački). Suuredništvo sa PD Dr. Habil. Dawn Leach (Düsseldorf). Berlin, 35-65
200624.
“Face/Ings. Takahiko Iimura” (6 stranica / španjolski jezik). U: Izložbeni katalog „Umjetnost prve generacije i slika u pokretu“ / „First Generation. Art and the Moving Image / Primera generaciòn. Arte e imagen en movimento [1963-1986]”. Nacionalni muzejsko-umjetnički centar kraljice Sofije / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 234-239

200523.„Stvaranje (medijske) umjetnosti u žarištu duhovne, radne, recepcijske i interakcijske estetike“ / „The (Media-)Artwork in the Focus of the Genius-, Work-, Reception- and Interaction-Aesthetics“ / „Das (Medien-)Kunstwerk im Fokus der Genie-, Werk-, Rezeptions- und Interaktionsästhetik“ (27 stranica / njemački). U: Stvaralaštvo u vremenu / Werke im Wandel, publikacija uz istoimeni kongres Instituta za povijest i povijest umjetnosti tehničkog sveučilišta / Instituts für Geschichte und Kunstgeschichte der Technischen Universität, ur. Lars Blunck, Berlin: naklada Silke Schreiber / Silke Schreiber Verlag, str. 125-152
22.„Christian Janecke, izvedba i slika – izvedba kao slika“ / „Christian Janecke, Performance und Bild - Performance als Bild“, Berlin: nakladničko društvo Philo 2003 (3 stranice / njemački), recenzija knjige. U: KUNSTFORM 6 (2005), br. 3, ožujak
21.„Znanost o umjetnosti i predodžbi u okviru izvedbenih i medijskih umjetnosti“ / „Art- and Image-Science within the Performance- and Media Arts“ / „Kunst- und Bildwissenschaft im Spannungsverhältnis zwischen Performance- und Medienkunst“ (54 stranice / njemački)

200420.“O zapažanju zapažanja. Medijska umjetnost između privatnog i javnog prostora (Ken Feingold, David Rokeby, Niels Bonde)“ / „On the Observation of Observation. Media Art between the private and public Spheres (Ken Feingold, David Rokeby, Niels Bonde)“ / „Zur Beobachtung der Beobachtung. Medienkunst zwischen privatem und öffentlichem Raum (Ken Feingold, David Rokeby, Niels Bonde)“ (19 stranica / engleski i njemački). U: Izložbeni katalog EMAF-a – Europskog festivala medijske umjetnosti „Transmiter“ / European Media Art Festival „Transmitter“, Izložbeni prostor Dominikanske crkve u Osnabrücku / Kunsthalle Dominikanerkirche. Osnabrück, 80-99
200319.„Campusov zatvoreni krug“ / „Campus´ Closed Circuit“ (10 stranica / engleski i njemački). U: Izložbeni katalog „Peter Campus. Analogni video, digitalni video, fotografije 1970-2003“ / „Peter Campus. Analog + Digital Video + Photo 1970-2003”, Izložbeni paviljon / Kunsthalle Bremen, 84-93
18.„Detaljan popis svih video-instalacija zatvorenog kruga“ / „Complete List of Works of the Closed-Circuit Video Installations“ / „Werkverzeichnis der Closed-Circuit Videoinstallationen“ (46 stranica / engleski i njemački). U: Izložbeni katalog  „Peter Campus. Analogni video, digitalni video, fotografije 1970-2003“ / „Peter Campus. Analog + Digital Video + Photo 1970-2003”, Izložbeni paviljon u Bremenu. Bremen, 93-140
17.„Takahiko Iimura 1972-2002“(15 stranica / engleski). U: Zbirka zapisa Takahiko IImure / Collected Writings of Takahiko Iimura, Holicong, PA: Wildside Press, LLC
200216.„Takahiko Iimura 1972-2002“ (15 stranica / japanski) U:  Izložbeni katalog „Takahiko Iimura“, Umjetnički muzej u Kobeu / Art Museum Kobe. Kobe
15."Takahiko Iimura 1972-2002" (15 stranica / njemački)
200114.„Uzorak zvijezde“ / „Schleuderstern” (2 stranice / engleski i njemački) U: Izložbeni katalog 8. triennala male plastike „Pažljivo rukovanje“ / „Vor-Sicht, Rück-Sicht“, Fellbach. Münsterschwarzach, 190-193
200013.„Navrat-nanos. Marcel Odenbach.“ / “Head over Heels. Marcel Odenbach” / “Hals über Kopf. Marcel Odenbach“ (2 stranice / engleski i njemački). U: Izložbeni katalog „Premotavanje u budućnost“ / „Rewind to the future, Umjetničko Društvo Bonn / Bonner Kunstverein i Novo umjetničko društvo u Berlinu / Neuer Berliner Kunstverein. Münsterschwarzach, 106-107 / 188-189
12."Nam June Paik. Fluxus. Video". Creativ, Koblenz
11.“Snimi / prenesi.” / „Feed Back / Feed Forth”. U: Izložbeni katalog 10. video festivala Sveučilišta u Bochumu (3 stranice / engleski i njemački jezik). Bochum, 46-48
199710.„Vlado Kristl, Nietzsche filma“. Intervju na Akademiji likovnih umjetnosti u Hamburgu / “Vlado Kristl, Nietzsche des Films“. An Interview at the Hochschule für Bildende Künste / HfbK Hamburg (4 stranice / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 52.  Zagreb, 11-14
9. „Strah od vertikale. Documenta X u Kasselu.“ / „Die Angst vor der Vertikale. Documenta X in Kassel“ (7 stranica / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 53.  Zagreb, 22-28
19958.„Christo Jawascheff: Prekriveni Reichstag“ / „Christo Jawascheff: Verhüllter Reichstag“ (4 stranice / hrvatski). U: Vjesnik, Zagreb
 
19947.„Umjetnik laže. Milivoj Bijelić, Galerija Karle Stützer, Köln“ / „Der Künstler lügt. Milivoj Bijelic, Galerie Karla Stützer, Köln“ (1 stranica / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 26.  Zagreb, 44
 
6.„Robert Rauschenberg: Maniristička 'prepozicija'. Izložba umjetničke zbirke Nordhein-Westfalena u Düsseldorfu“ / „Robert Rauschenberg: Manieristische ‚Vorposition‘. Eine Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Dusseldorf“ (3 stranice / hrvatski). In: Kontura Art Magazin, br. 28/29. Zagreb, 26-28
5.„Veni vidi video: Vladimir Frelih. Videoperformans na Umjetničkoj akademiji u Düsseldorfu“ / „Veni vidi video: Vladimir Frelih. Eine Videoperformance an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf  (1 stranica / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 30.  Zagreb, 52
4.„Yves Klein: Skok u prazno“, retrospektiva u muzeju Ludwig u Kölnu i umjetnička zbirka Nordrhein-Westfalena u Düsseldorfu / „Yves Klein: Leap into the Void” / “Yves Klein: Der Sprung ins Leere“, Retrospective at the Museum Ludwig, Cologne and the Kunstsammlung NRW, Dusseldorf, (3 stranice / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 31/32.  Zagreb, 38-40
3. „Richard Serra. 'Rekviziti' u muzeju Wilhelma Lembrucka u Duisburgu.“ / „Richard Serra. ‚Props’ im Wilhelm Lembruck Museum Duisburg“  (3 stranice / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 25.  Zagreb, 36-38
19932."Vladimir Tatlin. Retrospektiva u Umjetničkom paviljonu u Düsseldorfu“ / “Vladimir Tatlin. Eine Retrospective an der Städtischen Kunsthalle Dusseldorf”.  (4 stranice / hrvatski). U: Kontura Art Magazin, br. 21. Zagreb, 17-20
1.Bibliografija za studij povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Uvod. / Bibliographie für das Studium der Kunstgeschichte an der Universität Zagreb. Eine Einführung. U: Kontura Art Magazin, br. 1 (2 stranice / hrvatski).  Zagreb, 14-15