KNJIGE IZDANJA

Projekt u razvoju: Bakterije, umjetnost i ostale sitnice / Bacteria, Art, and other Bagatelles
Projekt u razvoju: „Ukus – fascinacija – 'potpuno sjećanje'“ (Estetika kapitalizma) / “Taste – Fascination – ‘Total Recall’” (The Aesthetics of Capitalism)
Projekt u razvoju: „Medijske utopije i budućnost povijesti medijske umjetnosti“ / “Media Utopias and the Future of the Media Art History”
Projekt u razvoju: „Medijske utopije i budućnost povijesti medijske umjetnosti“ / “Media Utopias and the Future of the Media Art History”
20109.„Ogledalo. Medij. Umjetnost. O povijesti ogledala u razdoblju predodžbe.“ / “Mirror. Medium. Art. On the History of Mirror in the Age of Image.“ / „Spiegel. Medium. Kunst. Zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes“ 2009/2010 (Paderborn: Fink)
20048.
„Video-instalacije zatvorenog kruga. Doprinos povijesti i teoriji medijske umjetnosti uz elemente umjetničkog leksikona“ / “Closed Circuit Video Installations. A Contribution to the History and Theory of Media Art “ / “Closed Circuit Videoinstallationen. Ein Leitfaden zur Geschichte und Theorie der Medienkunst mit Bausteinen eines Künstlerlexikons” (1182 stranice i DVD-ROM s otprilike 13000 slika / njemački), Berlin: Logos

20017. „Dieter Kessling, video zatvorenog kruga 1982-2000“ / “Dieter Kiessling, Closed-Circuit Video 1982 – 2000“ (139 stranica), Nürnberg: Verlag für Moderne Kunst / Naklada za suvremenu umjetnost
20016.
„ Las Meninas transmedial (Transmedijalizacija Velázquezovih “Dvorskih dama). Slika(rstvo). Katoptrika. Videozapis.“ / „Las Meninas transmedial. Painting. Catoptrics. Videofeedback“ / „Las Meninas transmedial. Malerei. Katoptrik. Videofeedback“ (90 stranica / njemački), Weimar: Verlag und Datenbank der Geisteswissenschaften / Naklada i baza podataka humanističkih znanosti
19995.
„Marcel Odenbach. Performansi, video, instalacije 1975-1998“ / „Marcel Odenbach. Performance, Video, Installation 1975 – 1998“ (671 stranica / njemački), München-Mainz: Chorus-Verlag für Kunst und Wissenschaft / Nakladni zavod za znanost i umjetnost

20074.
„Image-Problem? Pozicija izvedbene i medijske umjetnosti u trenutnoj raspravi o slici i predodžbi“ / „Image-Problem? Performance and Media Art within the current picture/image-discussion” / „Image-Problem? Medienkunst und Performance im Kontext der Bilddiskussion“ (236 stranica / engleski i njemački), suuredništvo s Dawn Leach, Berlin: Naklada Logos
2003
-06
3.Urednik i suizdavač recenzentskog online-časopisa za povijest umjetnosti „kunstform“/“Sehepunkte“ („umjetnički oblik“/“Gledišta“) s Ulrichom Fürstom, Hubertusom Kohleom i Stefanie Lieb (Sveučilište u Münchenu); urednik izdanja Umjetnost 20. i 21. stoljeća / Art of the 20. & 21. Century (prosinac 2003 – veljača 2006)
20062.Veljača: KUNSTFORM 7 (2006), br. 2: posebno izdanje Umjetnosti 20. i 21. stoljeća (urednik)
2004
-06
1.Izdavač i suurednik online-časopisa za znanost i umjetnost „kunststoff“/“umjetni(čki) materijal“ u suradnji sa studentima Sveučilišta u Osnabrücku (ISSN 1613-9607)