OBRAZOVANJE INTERESNA PODRUCJA

2006PD Dr. Habil., habilitacija na Sveučilištu u Osnabrücku; status punopravnog sveučilišnog profesora Povijesti umjetnosti stečen postdoktorskom tezom s područja Povijesti i teorije medijske umjetnosti, Njemačka
1999Ph.D., Povijest umjetnosti, Sveučilište u Düsseldorfu, Njemačka (summa cum laude)
1993Diploma, Povijest umjetnosti/Filozofija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
1986Diploma, Pedagogija, Sveučilište u Osijeku, JugoslavijaSLAVKO KACUNKOHR| EN | DE | DK

1
OBRAZOVANJE


2

KNJIGE
3

ESEJI I ČLANCI
4

PREDAVANJA I SEMINARI
5

PROFESIONALNA DJELATNOST
6
KOLEGIJI


7

PROJEKTI I PREZENTACIJE
8
ČLANSTVA U AKADEMSKIM ZAJEDNICAMA


9

STIPENDIJE I NAGRADE
0

KONTAKT I POVEZNICE


[last updated: 23.08.2011]

Široko interesno područje povijesti i teorije umjetnosti s glaskom na povijest medijske umjetnosti, teoriju filma, televizije, videa te likovnih i izvedbenih umjetnosti, eksperimentalnost i avangardu dvadesetog stoljeća, kulturalne teorije/kritičku teoriju, rodne teorije, intermedijalnost, hibridizaciju, digitalnost, teoriju fotografije, vizualnu kulturu, medijske tehnologije te istraživanje masovnih medija u odnosu na umjetnost od devetnaestog stoljeća do danas; komunikacijske strukture u medijskim društvima zahvaćenima elektronizacijom,  usvajanje subjektnih kompleksa povijesti umjetnosti (od 15. stoljeća nadalje) u okvirima kulturalnih i medijskih studija, umjetničke manifeste u kontekstu izvedbenih umjetnosti, sociologiju uloga umjetnica od antičke Grčke do fenomena 'Girlie' (nova ženstvenost u feminizmu), 'jeux de communication' (komunikacijsku igru) i razvoj telekomunikacijskih medija, institucionalne umjetničke teorije, paradigme predodžbenih teorija;

Estetika: Teorije ukusa od 17. stoljeća do danas, kontekstualnost i hermeneutika medijske produkcije, recepcije i distribucije, transdisciplinarna povijest medijske umjetnosti (iz različitih aspekata), recepcijska estetika i teorije medija, interakcijska estetika, deskriptivni i interakcijski pristupi dijakronijskim/vremenski uvjetovanim umjetničkim oblicima (izvedbenim, filmskim, instalacijskim), 'predodžba' i 'izvedba' u okvirima konkretnih medijskih, kazališnih, umjetničkih i vizualnih studija, znanstvenofilmski pristupi u praćenju procesa filmskog stvaranja, cyber-prostor i rodne odredbe, estetika i povijest Net Art-a (mrežne umjetnosti);

Kulturalne teorije: industrijalizacija sinestezije, etnološki aspekti odnosa tijela i medija, istraživanje znanstvenih uzroka umjetnosti i medija (kao sastavni dio istraživanja učinka), povijest i teorija umjetnosti svakodnevne kulture u multimedijalnom kontekstu, umjetnost i ideologija 'masovnih medija', generacijska tipologija Gate Keeping-a (kontroliranog toka informacija) u znanstvenoj teoriji i ekonomskoj praksi, umjetnost i dizajn u službi oglašavanja.